ประเภทห้องพัก

Ozone Guest house Chiangrai เชียงราย มีประเภทห้องพักไว้บริการทั้งหมด 6 แบบด้วยกันดังนี้

ห้องพัก เตียงใหญ่ พร้อมเครื่องปรับอากาศ (Double Air Conditioning) Ozone Guest house Chiangrai

ห้องพัก เตียงใหญ่ พร้อมเครื่องปรับอากาศ (Double Air Conditioning)

หอพักรวม 8 เตียง (Dormitory - 8 Share) Ozone Guest house Chiangrai

หอพักรวม 8 เตียง (Dormitory - 8 Share)

ห้องสำหรับครอบครัว (Family Room) Ozone Guest house Chiangrai

ห้องสำหรับครอบครัว (Family Room)

ห้องพัก เตียงแฝด พร้อมพัดลม (Twin Fan) Ozone Guest house Chiangrai

ห้องพัก เตียงแฝด พร้อมพัดลม (Twin Fan)

ห้องพัก เตียงใหญ่ พร้อมพัดลม (Double Fan) Ozone Guest house Chiangrai

ห้องพัก เตียงใหญ่ พร้อมพัดลม (Double Fan)

หอพัก ห้องน้ำรวม พร้อมพัดลม (Dormitory - Fan - shared bathroom) Ozone Guest house Chiangrai

หอพัก ห้องน้ำรวม พร้อมพัดลม (Dormitory - Fan - shared bathroom)